Administratorem bazy danych jest Mykoprojekt Marta Falacińska. Wysłanie wiadomości na podany poniżej adres e-mail lub wypełnienie formularza kontaktowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały dokładnie opisane w Polityce Prywatności.

Dane kontaktowe:

mgr inż. Marta Falacińska

tel. 501 376 482
e-mail: mykoprojekt@gmail.com

Warszawa

Firma świadczy usługi na terenie całego kraju.

Formularz kontaktowy: